23 septiembre 2006

Estampas de la Virgen de Fátima


He editado estampas del Icono de la Madre de Dios de Fátima, que se venera en la iglesia católica de Tsarskoe Seló (Pushkin-San Petersburgo. Rusia).

La edición se ha hecho en 3 idiomas: castellano (200.000 ej.), ruso (50.000 ej.) y ucraniano (50.000 ej.).

Con fecha 13 de marzo de 2007, salió a la luz la 3ª edición de estampas del Icono de la Madre de Dios de Fátima con la siguiente tirada: 150.000 ejemplares en castellano; 100.000 en inglés y en portugués; 50.000 en rumano, italiano y ruso; y 20.000 en alemán, francés y ucraniano.

RUMANO
Rugăciune

Mamă a lui Dumnezeu, de la Fatima care cu mesajul tu matern ne inviţi să participăm în mod liber la mântuirea oamenilor prin mijlocirea rugăciunii Sfântului Rozar, a oferirii actelor de pocăinţă, şi a consacrării vieţilor noastre Inimii Neprihănite, arată-ne precum păstorilor harul lui Dumnezeu, şi fă ca iluminaţi de strălucirea harului divin să colaborăm la convertirea la credinţă a poporului din Rusia, să căutăm Unitatea tuturor într-o singură Biserică şi să aşteptăm triumful Inimii Tale Neprihănite pe acest pământ care ţi-a fost încredinţat în mod special. Îţi cerem întrepunerea către Domnul Nostru Isus Cristos, Unicul Mijlocitor, care împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt sunt un singur Dumnezeu, şi o singură Sfântă Treime. Amin.

Icoana Maicii Domnului de la Fatima, "În tine Unitatea", care se venereazã în biserica catolicã din Tarskoe Selo, (Pushkin-San Petersburg-Rusia).

ORACIÓN

Oh Madre de Dios de Fátima, que con tu maternal mensaje nos invitas a participar libremente en la salvación de los hombres mediante el rezo del Santo Rosario, el ofrecimiento de obras de penitencia y la consagración de nuestras vidas a tu Inmaculado Corazón, comunícanos como a los pastorcillos la gracia que es el mismo Dios, y haz que iluminados por el esplendor de esa divina gracia colaboremos en la conversión a la fe de los pueblos de Rusia, busquemos la Unidad de todos ellos en una sola Iglesia y esperemos el triunfo de tu Inmaculado Corazón en esta tierra que te ha sido especialmente confiada. Te lo pedimos acudiendo por tu intercesión a la de Nuestro Señor Jesucristo, Único Mediador, que con el Padre y el Espíritu Santo son un solo Señor, un solo Dios, y una sola y Beatísima Trinidad. Amén.

Icono de la Madre de Dios de Fátima, "En ti la Unidad", que se venera en la iglesia católica de Tarskoe Selo, (Pushkin-San Petersburgo-Rusia).

Ucraniano
Молитва

О Фатімська Божа Мати, що Своїм материнським закликом запрошуєш нас до вільної участі у спасінні всіх людей молитвою на Вервиці, нашими жертвами і посвяченням нашого життя Твоєму Пренепорочному Серцю, пошли нам, як пастушкам, ласку, якою є Бог, і зроби, щоб освітлені сяйвом цієї божественної ласки, ми співпрацювали у наверненні України до віри, шукали єднання цілого народу в єдину Церкву, та надіялись на перемогу Твого Пренепорочного Серця на цій землі, яка була довірена Тобі. Благаємо Тебе, прибігаючи через Твоє заступництво до Господа нашого Ісуса Христа – Єдиного Посередника, що разом з Отцем і Святим Духом є один Господь, один Бог та одна Присвята Трійця. Амінь.

Фатімська ікона Божої Матері „Тобою єдність”,
яка шанується у католицькій церкві Царського Села
(Пушкин- Санкт-Петербург, Росія).

PORTUGUES

Oração

O Madre de Deus de Fátima, que na tua mensagem maternal, nos convidas a participar livremente na salvação dos homens através da oração do Terço do Rosário, do oferecimento de obras de penitência e da consagração das nossas vidas ao teu Imaculado Coração, comunica-nos, como o fizeste aos pastorinhos, a graça que é o próprio Deus e faz com que, iluminados pelo esplendor dessa mesma graça divina colaboremos na conversão da Rússia, busquemos a Unidade e esperemos o triunfo do teu Coração Imaculado nesta terra que te foi confiada de um modo especial. Isto te pedimos recorrendo por tua intercessão á do teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Único Mediador, que com o Pai e o Espirito Santo são um só Senhor, um só Deus e uma Só e Santíssima Trindade. Amen.

Icone de Nossa Senhora de Fátima, “Em ti a Unidade”, Venerada na igreja católica de Tarskoe Selo (Pushkin – São Petersburgo, Rússia).

INGLES
Prayer


Oh Mother of God, our Lady of Fatima, through your maternal message, you invite us to freely participate in the salvation of all souls by praying the Holy Rosary, by offering works of penance and by consecrating our lives to your Immaculate Heart. Give us, as you did to the shepherd children of Fatima, the grace that is God Himself. Help us, illuminated by the splendour of this divine grace, to cooperate in the conversion of all Russian peoples to the Faith, to seek the unity of them all in one Church, and to hope for the triumph of your Immaculate Heart in this land which has been especially entrusted to you. Through your intercession we ask this of Our Lord Jesus Christ, the one true Mediator, who together with the Father and the Holy Spirit are one Lord, one God, and the One and Most Blessed Trinity. Amen.

Icon of the Mother of God of Fatima, “In you, Unity”, which is venerated in the Catholic Church of Tsarskoe Selo (Pushkin, St. Petersburg, Russia).

FRANCES

PRIÈRE

Ô Mère de Dieu de Fatima! Ton message maternel nous invite à contribuer librement au salut des hommes par la prière du Saint Rosaire, la pénitence et la consécration de nos vies a ton Coeur Immaculé. Donne nous, comme aux petits bergers, la grâce qui est Dieu Lui-même, et fait qu'illuminés par la splendeur de cette divine grâce nous puissions contribuer à la conversion des peuples de Russie à la foi et à leur Unité au sein d' une seule Eglise, dans l' attente du triomphe de ton Coeur Immaculé sur cette terre qui t'a été spécialement confiée. Nous te le demandons en recourant, par ton intercession, à celle de Notre Seigneur Jésus-Christ, Unique Médiateur qui, avec le Père et l'Esprit Saint sont un seul Seigneur, un seul Dieu et une seule et Bienheureuse Trinité.

Icône de la Mère de Dieu de Fatima, “À travers toi, l’Union”, qui est vénérée à l'église catholique de Tsarskoe Selo Pouchkine-Saint-Pétersburg-Russie.


ITALIANO

PREGHIERA

O Madre di Dio di Fatima, che con il Tuo materno messaggio ci chiami a partecipare liberamente alla salvezza degli uomini mediante la recita del Santo Rosario, l’offerta di penitenze e la consacrazione della nostra vita al Tuo Cuore Immacolato, comunica anche a noi come ai tre pastorelli la grazia che è Dio stesso, affinché, illuminati dallo splendore della grazia divina, sappiamo contribuire alla conversione dei popoli della Russia alla Santa Fede, cercando la loro unità in una sola Chiesa, fiduciosi nel trionfo del Tuo Cuore Immacolato in questa terra che ti è stata particolarmente affidata. Te lo chiediamo, ricorrendo col Tuo ausilio all’intercessione di Gesù Cristo, Nostro Signore, Unico Mediatore, che con il Padre e con lo Spirito Santo è un solo Signore, un solo Dio, una sola Santissima Trinità. Amen.

Icona della Madre di Dio di Fatima, “In te l’Unità”, venerato alla Chiesa cattolica di Tarskoe Selo (Pushkin-San Pietroburgo-Russia).

ALEMÁN

GEBET

Muttergottes von Fatima, Du lädst uns mit Deiner mütterlichen Botschaft dazu ein, in Freiheit an der Erlösung der Menschen durch das Gebet des Rosenkranzes, das Aufopfern von Busswerken und unsere Weihe an Dein Unbeflecktes Herz mitzuwirken. Erwirke uns ebenso wie den Hirtenkindern die Gnade, welche Gott selbst ist, und bewirke, dass wir, erleuchtet vom Glanz dieser göttlichen Gnade, an der Bekehrung der Völker Russlands mitwirken, die Einheit von allen in einer einzigen Kirche suchen und den Sieg Deines Unbefleckten Herzens in diesem Land erwarten, welches Dir besonders anvertraut ist. Darum bitten wir durch Deine Fürsprache unseren Herrn Jesus Christus, den einzigen Mittler, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist ein einziger Herr ist, ein einziger Gott, eine einzige allerheiligste Dreifaltigkeit. Amen.

Ikone der Muttergottes von Fatima, “Bei dir die Einheit”, Verehrt in der katholischen Kirche von Tsarskoe Selo (Puschkin-Sankt Petersburg-Russland).Pueden solicitarse los ejemplares que deseen a jmc222@terra.es. Se dan gratuitamente, pero puede -con santa paz- colaborar económicamente a sufragar los gastos de la edición.

También se hizo una edición para enmarcar, tamaño DIN-A3, en 2 idiomas: castellano y ruso. En el reverso viene impresa la historia de este Icono, que la tiene AQUÍ
.En el reverso de las estampas pequeñas se ha impreso la siguiente oración:


Posted by Picasa

ORACIÓN


Oh Madre de Dios de Fátima, que con tu maternal mensaje nos invitas a participar libremente en la salvación de los hombres mediante el rezo del Santo Rosario, el ofrecimiento de obras de penitencia y la consagración de nuestras vidas a tu Inmaculado Corazón, comunícanos como a los pastorcillos la gracia que es el mismo Dios, y haz que iluminados por el esplendor de esa divina gracia colaboremos en la conversión a la fe de los pueblos de Rusia, busquemos la Unidad de todos ellos en una sola Iglesia y esperemos el triunfo de tu Inmaculado Corazón en esta tierra que te ha sido especialmente confiada. Te lo pedimos acudiendo por tu intercesión a la de Nuestro Señor Jesucristo, Único Mediador, que con el Padre y el Espíritu Santo son un solo Señor, un solo Dios, y una sola y Beatísima Trinidad. Amén.Pongo unos vídeos sobre iconos que he encontrado en You Tube:


Iconos, 1ª parte, (09:51)Iconos, 2ª parte, (08:31)Iconos, 3ª parte, (07:02)Iconos, 4ª parte, (09:05)Iconos, 5ª parte, (08:31)Iconos, 6ª parte, (03:41)

1 comentario:

Anónimo dijo...

pues los iconos deben de ser escatados en occidente ya q los santos de la iglesia catolica a mi parecer han perdido ese misticismo que poseen los iconos ortodoxos.